Friday, December 9, 2011

બોલી શકો તો બોલો


ગળે ગોંધી રાખેલી ગાળ બોલી શકો તો બોલો
બંધ કરીને પાડવું લાળ, બોલી શકો તો બોલો.

ભદ્ર્જનોની ભરીસભામાં સહેજ ઉંચે સાદે કદીક,
ચામડું, સાવરણો કે સાળ, બોલી શકો તો બોલો.

માણસ જેવો માણસ શે ફૂટતો હશે બોમ્બ બની !
કોને માથે ગણવું આળ ? બોલી શકો તો બોલો.

સુખ દુખની મોકાણમાં મર્મ માર્યો ગ્યો મસ્તીનો,
એમની કેટલી કરી પંપાળ, બોલી શકો તો બોલો.

છું હું કમાન, હું જ પણછ અને હું જ નિશાને ઉભો,
આ કોણ ચડાવે છે બાણ ? બોલી શકો તો બોલો.

- મેહુલ મકવાણા, ૧૬ / ૮ / ૨૦૦૯

No comments :

Post a Comment