Tuesday, October 21, 2014

મમ્મીનો રૂમ


તમારી પાસે કોઈ ઈલમ છે સાહેબ ?
કોઈ મંત્ર, તંત્ર, તાવિજ કે માદળિયુ કંઈપણ ચાલશે
હું ખાલી ઈચ્છુ છું કે 
ઓફિસ જવા નીકળી જાઉ પછી મમ્મીના રૂમમાં થોડી અવરજવર હોય 
જરાક અમથો અવાજ હોય 
હું ઈચ્છું છું કે એને દીવાલોમાં દેખાય મનગમતા ચહેરાઓ 
પોપડામાંથી નીકળી આવે આખેઆખા માણસ
ને ભણ્યા કરે એને હોંકારો.
ખાલી હમ્મ... હા એટલુંય ચાલે.
એને અવાજની ટેવ પડેલી છે 
ના ના 
મૂળ તો ટેવ અવાજ સાંભળવાની જ હતી 
કારખાનાના મશીનના અવાજ
ફરશ પર સાવરણાના ઘસાવાનો અવાજ 
મુકાદમની બૂમોનો અવાજ 
ટેવ હતી એને ભાતભાતના અવાજ સાંભળવાની 
મામલો ખાલી ખપ મુજબ ટેવાઈ ગયેલા 
ફફરજવશ કાનનો હતો 
પણ સાલો લોચો પડ્યો છે સાહેબ 
કાન સાલા રીટાયર થયા છે ને 
છેક આટલા વર્ષે થઇ છે જીવનમાં મોઢાની ભરતી
પણ એની આસપાસ એકેય કાન નથી હોતા
જે એની કોઈ જ અર્થ વગરની 
રિપીટ થયા કરતી વાતોને અડે 
દઈ દે હોંકારો અમથો અમથો.
મારે ઓફીસ જવાનું મોડું થાય છે સાહેબ 
અદ્દલ એમ જ જેમ એને કારખાને જવાનું થતુંતું
ઓફીસ જવું જ પડે એમ છે સાહેબ 
અદ્દલ એમ જ જેમ એને જવું જ પડતુંતું રોજ કામે
પણ કોઈ ઇલમ હોય તો ચોકકસ કેજો મને 
હું માનતો નથી જરીક પણ... 
કોઈ મંત્ર, તંત્ર, તાવિજ, માદળિયું પણ ચાલશે
એ કેતી નથી કદીયે કશુય પણ મને ખબર છે એની 
એને ખાલી એક હોંકારો જોઈએ છે 
ને મને મારી'ય ખબર છે 
મને જોઈએ છે ખાલી હાશકારો
કઈ ઇલમ હોય તો કેજો પ્લીઝ !

- મેહુલ મંગુબહેન, 9 ઓક્ટોબર 2014

Thursday, September 18, 2014

વિસ્ફોટ અને શાંતિ

એણે મુઠ્ઠી ખોલી તો 
હથેળીમાં દેખાયું મને આભ 
ફટાક દઈને મૂકી દીધી મેં આંગળી 
પોપચાની જેમ બીડાઈ ગઈ મુઠ્ઠી
ચાલવા માંડ્યા અમે ધસમસ 
માથાના વાળ થઇ ગયા પતંગિયા 
તળિયા જાણે દરિયો 
હવામાંથી હવા બાદ થઇ ગઈ 
ને રહી ગઈ ફક્ત ખુશબો 
બધુય તરબતર 
એટલું તરબતર કે 
લોહીના બદલે સુગંધ વહેતી હોય જાણે અંદર 
જરી પણ અવાજ ન થાય એમ ચુપચાપ માંડ્યું હોય પગલું 
તોય ચારેકોર ધબ્બ સંભળાય એવું 
એક વિસ્ફોટ... સાવ સહજ 
એક શાંતિ...સાવ સહજ 
બે વિસ્ફોટ... સહજ સહજ 
બે શાંતિ... સાવ જ સહજ 
વિસ્ફોટ વિસ્ફોટ 
શાંતિ શાંતિ 
વિસ્ફોટ વિસ્ફોટ વિસ્ફોટ
શાંતિ શાંતિ શાંતિ
વૃક્ષો કહ્યા વગર શ્વાસ દીધા કરેને એવું સહજ બધુયે 
વિસ્ફોટ કે શાંતિ ? 
ના ના !
વિસ્ફોટ અને શાંતિ ? 
હા કદાચ હા 
કે શાંતિ અને વિસ્ફોટ ? 
હા 
હા 
હા 
હા એ જ
કકાં પછી એવું કશુક
એણે હળવેકથી ફરી ખોલી મુઠ્ઠી
મેં સહજતાથી આખુ આભ પેરી લીધું આંગળીમાં.

- મેહુલ મંગુબહેન, 14 સપ્ટેમ્બર 2014, અમદાવાદ 

Monday, September 15, 2014

કાળીયાનું સપનું

એક રાતે કાળીયા'ન સપનું આયુ 
ન કાળીયો નાઠો 
ગોદડી હોત ઉડવા માડ્યો
હેઠે આખી વસ્તી દેખાય ને કાળીયો જાય ઉડ્યો ઉપર છેક ઉપર 
રોજ રાતે ઘર્રર્ર્ર્ર લઈને ઉડતું વિમાન યાદ આયુ  
હેઠે દેખાતી વસ્તી જોઈ'ન !
સપનામાં એક કોળિયો ન એની પાછળ કાળીયો.
હૂતો'તો તાણ રગો તૂટતી'તી ન હારું સપનામાં તો ચેવું 
પગ ન જાણે રોકેટની પાંખો આઈ  
આગળ કોળિયો ને પાછળ કાળીયો 
હાથ લાંબો કરી પકડવા મથે પણ 
કોળિયો તો એકથી બીજા ન બીજાથી તીજા ઘરે ફર્યા કરે.
આડો દન હોત તો કાળીયો'ય થાકીન બેહી જાત હેઠો 
પણ હાહરાન ખબર પડી જઈ ક આતો સપનું સ 
મજા આવવા માડી 
કાનમાં વાગવા માડ્યા પિચ્ચરના ગીતો 
હવારમાં ગલ્લે વાગતા હોય સ એવા. 
દોડીદોડી'ન કાળીયો થાક્યો, ઉભો રયો જરાક 
તો કોળિયો ય ગેલ્સપ્પો ઉભો રહી જ્યો. 
હાથમાં બિસ્કીટનું પડીકું હોય ન કુતરું નખ જેટલું જરીક જરીક ખહ'અ ન 
એમ ખહવા માડ્યો કાળીયો કોળિયા ભણી 
જીભ એક વારકી બાર કાઢી'ન પાછી મઈ નાખી પલળેલી 
એન'અ  એમ ક હમણાં મન'અ બુચ્ચ કઈન બોલાવશે 
પણ કોળિયો ઘોડીનો ઉભો રઈ જ્યો એક ઘર આગર.
હવ તો તાવ આઈ જ્યો હોય ન એવું થ્યુ.
નખ નખ જેટલું આગળ વધતો કાળીયો થાંભલો થઇ જ્યો 
ઘડીક વાર કોળિયો ભૂલી ન તાકી જ રહ્યો ઘર હામુ
ગમ ન પડી ન માથું ખંજવાળ્યું તો મૈથી જુ નેકરી કાળી મેંશ
હજુ તો જુ ન નખમાં દબાવઅ એ પેલા કોળિયો ઘુસી જ્યો ઘર મ
કાળીયો તો જોતો જ રહી જ્યો...
માથું જોરથી ખંજવાળ્યું તો જુયોનો ઢગલો થઇ જ્યો કમાડ આગળ 
હાહરું ઘર ચાક જોયેલું સ પણ યાદ ચમ નહિ આવતું ?
ઢગલો થઇ હેઠ પડેલી જુયો પાછી માથે ચડવા માડી 
ન તોય કાળીયો તો બાઘો થઇન જોઈ જ રયો ઘર હામે
શી ખબર ચેટલો વખત જ્યો 
કોક કલાકાર ચિત્ર હામે જોઈ રે ન એમ 
મઈ ઘુસી જયેલા કોળિયાને ભૂલી  
કાળીયાએ ઘૂર્યા કર્યું ઘર હામે 
"બાર શું ઠોયાની જેમ ઉભા સો મૈ આવો ન" અવાજ આયો
ન કાળિયાને ગનાન લાદ્યું .... "આતો રમ્લી..." 
" એની માન'અ.... આતો મારું જ ઘર સ લ્યા!
હારું સપના મ સપનું સ ક, કોકે માતા મેલી હશે?" 
કાળીયાન કઈ કરતા કઈ હમજ્યુ જ નઈ
મઈ જઈ ન ધારી ધારી જ જોવા માડ્યો એનું પોતાનું ઘર
કમાડ કાઢી નાખ્યું આખું પેલ્લા
ડામચિયો ફેંદી નાખ્યો 
નળિયા ખસેડ્યા
ખોતરી ભીતો 
વેરણછેરણ કરી નાખ્યુ આખુય ઘર 
છાબડીમાં બળી'ન કાળી થયેલી રોટલાની હુક્કી પતરી મળી 
ધારી ધારી ન જોઈ ન પાછો યાદ આયો કોળિયો 
અહી જ ઘુસ્યો તો ... ચાં જ્યો માદરબખત ? 
આ બૂમ મારી'ન રમ્લી ચાં નાહી જઈ ? 
બેય કાન'ન ભેગા કરી દેવાના હોય એમ 
કચકચાવીન હાથ દાબી'ન ઉભો રહી જ્યો ઘર વચાળે 
ડામચિયાના ચાર ગોદડા ઉડીન ચોંટ્યા એન'અ 
ભીતો ઓગળવા માડી ન મૈથી નેક્ર્યું જુયોનું લશ્કર
એક દો તીન ચાર કરી'ન હેંડવા માડ્યું બા'ર  
ઉંબરાએ આળસ ખાધી'ન કમાડ થઇ જ્યું રસ્તો 
નળિયા પડ્યા બધા માથે 
બધુય થવા માંડ્યું ઝાંખું
પીધેલું પાણી એની મેળે મુતર થઇ જાય ન એમ 
ખાધેલું એની મેળે ગુ થઇ જાય ન એમ 
કાળીયાની જાણ બાર બધુય થઇ જ્યું હતું એવું
ખાલી એક ગોદડી રઈ 
ન ગોદડીમાં એનું ડિલ 
આકાશમાંથી તારો ખર'ન
એમ કાળીયો ભફફ દઇન સડસડાટ ગોદડી હોત પડ્યો હેઠો
બે ચાર ધાબેથી હાથ લાંબા થયા 
આંગળીઓ ઉઠી પાંચ-છો 
ને કોકે માગી લીધા વરદાન તારો ખર્યાની વેળે 
ઘડીક થઇ ન રાત ખરી પડી 
રોજની જેમ.
રોજ પડ સ એમ પાસી પડી જઈ હવાર
કશુ ખર્યાનું કોઈ નીશાન ના રયુ
હશે, સપનું જોવામાંથી ય છૂટ્યો કાળીયો !


- મેહુલ મંગુબહેન, 13 સપ્ટેમ્બર 2014Tuesday, September 9, 2014

बन जाओ जुगनू लगाओ पहरा

बन जाओ जुगनू लगाओ पहरा, 
सूरज के घर न घुस पाए अँधेरा!

जो वकत झाड़िओ में छिप रहा है, 
घसीट ले आओ उसे आँगन में 
जो ज़ज़्बा दिल में दुःख रहा है, 
निकाल फेंको खुद के जहन से,

बहा दो पानी है जो आँखों में ठहरा 
बन जाओ जुगनू लगाओ पहरा, 
सूरज के घर न घुस पाए अँधेरा!

निचोड़कर पलके छत पे सुखाओ,
फटे गले से वो गीत गुनगुनाओ
कुरेदो अंगूठे से जमीन ऐसी की, 
झरना पाताल से कोई ढूंढ लाओ
करके सवारी उस झरने पर तुम
सारे दरियाओ को ठोकर लगाओ

उस पार से ले आओ अपना सवेरा 
बन जाओ जुगनू लगाओ पहरा, 
सूरज के घर न घुस पाए अँधेरा!

- मेहुल मंगुबहन, ५ सितम्बर २०१४, अहमदाबाद 

Friday, August 22, 2014

ટાંગા ભાગી જશે

આંગળી ચીંધીશ તો ટાંગા ભાગી જશે, 
લખીશ, બોલીશ તો ટાંગા ભાગી જશે.

તું શું જાણે લ્યા ઈતિહાસ ને સંસ્કૃતિ ?
ચું કે ચાં કરીશ તો ટાંગા ભાગી જશે !

કટકે કટકે કાપશે તને જ તારી સામે,
ને સહેજે રડીશ તો ટાંગા ભાગી જશે.

ગૌરવની ચોટલી વાળી જીવ સાલા,
મુંવાળો તોડીશ તો ટાંગા ભાગી જશે.

તું કેવળ અશ્વમેધનો અશ્વ છે અહીં તો,
જરીકે હણહણીશ તો ટાંગા ભાગી જશે.

અંધારું તસુભાર ખસ્યું તો ખેર નથી,
હવે દીવો કરીશ તો ટાંગા ભાગી જશે.  

મેહુલ મંગુબહેન, 21 ઓગસ્ટ 2014

Monday, August 4, 2014

कुछ लोग

कुछ लोग वक़त के मारे थे कुछ को लोगो ने मार दिया !
खंजर तो बस एक ही था पर सब ने नजर से वार किया !

एक खोली में आठ जान और छत जेसे की टुटा छाता,
फिर भी सबने हँसते हँसते बारिश से कितना प्यार किया !

सच कहू, जब तूफान आया में इक सपने में खोया था,
पता नहीं इस कश्ती ने कैसे इतना दरिया पार किया!

- मेहुल मंगुबहन, अहमदाबाद, ९ अगस्त २०१० 

Wednesday, June 18, 2014

नदी से नल की और

दूर किसी पहाड़ से निकली हुई 
खेलती झूमती गुनगुनाती नदी 
सेंकडो गाँवों को पार करते  
किसी बाँध से प्लांट 
फिर प्लांट से पाइप 
और फिर पाइप से 
शहर के मेरे इस घर के नल में 
आकर बहती है तब 
सचमुच बड़ा अच्छा लगता है !
मानो नल से पानी नहीं खुशिया बहती हो 
तपाक से प्यास बुझाता हु में अपनी 
उस अनजान नदी का पानी घुल जाता है मुझ में 
एक संतृप्त आनंद में खो जाता हु में 
फिर ख्याल आता है जेहन में 
जिसका पानी इतना मीठा है 
वो नदी भी यकीकन सुन्दर होगी !
कितने खुशनसीब होंगे वो लोग 
जो उसकी गोदी में रहते होंगे,
गाते होंगे, खेलते होंगे, नाचते होंगे !
इस जल की तरह शुभ्र पारदर्शी 
मीठे मधुर सरल होंगे वो लोग यकीकन !
यह प्यास तृप्त होने का आनंद है,
या अधिक मिठास की लालसा ?
पता नहीं पर 
यह सोचने से पहले ही में घूस जाता हु नल में 
फिर तो नल से प्लांट 
प्लांट से बाँध 
बाँध से नदी की और बहता हु !
बहता जाता हु … बहता जाता हु !
जैसे जैसे आगे जाता हु लोग मुझे घूरते नज़र आते है 
सोचता हु क्या में उनसे इतना अलग हु ?
पर यह सब तो मेरे जैसे ही है ! तो ?
क्यों बार बार वो देख रहे मेरी और इस तरह ?
मेरे नल को मीठा जल देनेवाली 
इस नदी की गोदी में पले-बड़े लोग 
इक नज़र मेरी तरह हँसते भी नहीं है, क्यूँ ?
चहरे इतने मायूस क्यों दीखते है इनके ?
हो सकता है इस नदी के जल का नशा हो कोई,
पता नहीं, में बस में बहता जाता हु नल से नदी तक 
सोचता जाता हूँ  …और
किसी रिक्त स्थान जैसे लोग भी 
गुजरते रहते है आँखों के सामने से खामोश ! 
अरे कुछ तो बोलो 
बेजुबान हो क्या ?
मुझको ही नहीं, मेरे बड़े शहर को 
शहद सा मीठा जल देनेवाली 
अपनी इस नदी के बारे में कुछ तो बताओ मुझे !
अरे अपने बारे में ही कुछ, 
कोई जवाब नहीं दे रहा 
नल से नदी की और के सफर में 
दोनों छौर सिर्फ सन्नाटे घेरते जाते है मुझे !
ऐसा लगता है जैसे किसी ख़ामोशी ने बाँध लिए है मुझे
कुछ बच्चे किनारे झाड़िओ छुपे है 
कुछ बूढ़े पत्थर पर बैठ मछलिओं को ऐसे ताक रहे है 
मानो आँखों से ही शिकार कर लेंगे उसका !
पर अजीब है , ऐसा कुछ नहीं करते वह !
अरे आओ, शिकार करो मछली का 
इसी मीठी नदी की मछली भी बेहद मीठी होगी
चिल्लाता हु में …
शायद वो नहीं सुनते है आवाझ मेरी 
या फिर उनको यकीं नहीं है किसी आवाझ पर भी !
इसी मीठी नदी के तट पर लोग 
कितने कड़वे कड़वे है, सोचता हु में !
फिर चिल्लाता हु में 
अरे कुछ तो बोलो 
कोई तो बोलो 
कितनी दूर से आया हु मै 
तुमको और तुम्हारी इस नदी को मिलने !
चीख पड़ता हु मै 
नदी को दोनों तटों पर छाये 
गहरे सन्नाटे को चीरती चीख़ गूँज बन  
लौट कर टकराती है मुझको ही 
आँख शायद अब रोने को है 
तभी, दबी दबी सी आवाझे आती है गुमनाम 
तुम जिसे नदी कहते हो वह घर था हमारा  
जिसे तुम बाँध कहते हो वहां झूमते थे कभी  
हमारे खेत, परिंदे, जानवर, बच्चे - सब कुछ !
एक धक्का सा लगता है मुझे 
सुनकर न जाने क्यों डर जाता हूँ मै !
वापस मुड़ता हु 
नदी से बाँध 
बाँध से प्लांट 
प्लांट से नल की और !
रास्ते भर मुड़मुड़कर पीछे देखता हु 
कंही वो लोग आ तो नहीं रहे पीछे  
नदी से नल की और !

- मेहुल मंगुबहन, १७ जून २०१४, अहमदाबाद 

Monday, June 9, 2014

द्रौपदी ३ : चीरहरण

रुक जाओ कृष्ण 
चीर की तुम्हारी यह खैरात नहीं चाहिए मुझे 
आज तुम मुझे वस्त्र दोगे 
और कल फिर से मुझे वस्त्रहीन कर दोगे 
सौंप दोगे तुम मुझे उन पांचो के हवाले
फिर से उपवस्त्र बनाकर !
रुक जाओ कृष्ण !
इस भरी सभा में हो जाने दो मुझे नग्न 
आखिर मेरा नग्न शरीर ही तो सत्य है न सबके लिए !
तभी तो तुमने मेरे पांच पति को 
कह दिया था मेरे पिछले जन्म के कर्म का फल ! है न ?
अब यह मेरे कौन से नीच कर्मो का फल है बताओ कृष्ण ?
चिर रहने दो, अब आये हो तो 
यहाँ सभा की प्रत्येक आँख जो मुझसे मैथुन कर रही है 
तनिक उनके पूर्व जन्म के उच्च कर्मो के बारे में भी कुछ कहते जाओ कृष्ण !  
अब नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे वस्त्र 
हो जाना चाहती हु में आज सम्पूर्ण नग्न 
ताकि सारा संसार जान ले हस्तिनापुर का सत्य
पता तो चले सबको की यहाँ प्रत्येक घर में एक द्रौपदी है 
जिसके न जाने कितने पति है 
जिसे रोज लगाया जाता है दाव पर 
जिसका वजूद है सिर्फ किसी मूंछ की ताव पर !
आज जब पांडव पर बन आई तुम आ गए हो मुझे बचाने
पर कल क्या होगा कृष्ण ?
में निर्वस्त्र हो जाउंगी उस पल के बाद क्या होगा कृष्ण ?
फिर से शतरंज बिछेगी, फिर लगेंगे दाव मुझ पर 
फिर से सौदा होगा भोगने के अधिकार का
आखिर यही तो है इस महान हस्तिनापुर में 
जिसकी लाज बचाने फिर से तुम आये हो !
अब बहोत हो चूका यह ढोंग कृष्ण 
अब बहोत हो चुकी राज परम्परा भी 
इस आर्य धर्म की जयजयकार बहोत हो चुकी !
मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे वस्त्र कृष्ण 
लौट जाओ अपने गोकल-मथुरा 
और हो सके तो लौटा दो उन गोपियों के वस्त्र पहले!
में तो आज इस भरी सभा में नग्न हो जाना चाहती हूँ 
हो जाना चाहती हु पूर्ण रूप से वस्त्रहीन 
फिर जो चाहे अंजाम हो मेरा ! 


- मेहुल मंगुबहन, ०४ जून २०१४ अहमदाबाद 

Saturday, June 7, 2014

द्रौपदी २ : चीरहरण से पूर्व

जब दुर्योधन ने कहा जाओ दुःशाशन ले आओ द्रौपदी 
राजसभा में मच गई खलबली 
दास बने अर्जुन को अचानक याद आई अपनी मधुरजनी
मन हुआ जाकर पहले बड़े भाई का गला दबा दे 
पर फिर ध्यान आया पांचो के बराबरी के हिस्से की डील पर !
नजरे नीची गड़ाए कालीन की नक्शी देख रहे थे युधिष्ठिर 
एक तो तनमन में उमड़ रही है लम्बी शंतरंज की थकान   
और फिर ऊपर से यह … क्या तमाशा !
हम तो वैसे भी भोग भोगकर थक चुके थे 
अब वो तुम्हारी है, जो करना था कर लेना था आराम से ! 
जब दुर्योधन ने कहा जाओ दुःशाशन ले आओ द्रौपदी 
उसे रोकना तो दूर कोई भी उठ खड़ा भी हुआ न अपनी जगह से !
एक लम्बे अंतराल के बाद अचानक धृतराष्ट्र को याद आई अपनी आँखे 
उफ्फ यह दृष्टिहीनता इससे पूर्व इतनी कठोर कभी न थी,
मेरे पुत्र संसार की सर्वाधिक सुन्दर स्त्री को जीते है
और में बेबस उसे एक नजर देख भी न पाउँगा ? छट !
विकर्ण के अलावा सारे कौरव का एक हाथ जांघ सहलाने लगा  
और दूजा हाथ था वहां जहाँ उनकी असली खुजली थी !
भीष्म अपनी गंवाई जवानी की सोच में डूब गए, 
द्रोण, कृपाचार्य रह गए हक्केबक्के !
जब वो उसे ले आए तब हमें क्या करना चाहिए ?
क्या हम भी बाकी दरबारीओ की तरह उसका सौंदर्यपान करे ?
हा हा क्यों नहीं ? आखिर राजऋषि है हम ! 
अधिकार तो सब है हमें पर धर्म ?
दोनो ने एकदूजे को झाँका, पल भर में किया फैसला 
और नजरे गड दी दुःशाशन के बढ़ते कदम पर !
जब दुर्योधन ने कहा जाओ दुःशाशन ले आओ द्रौपदी … 
सारे सेवक को छूट गया दुविधा का पसीना 
होने लगी खुसर पुसर 
आखिर राजबहु है, कहीं देखते पकडे गए तो ?
और देखे बिना भी रह पाएंगे तो कैसे !
जब दुर्योधन ने कहा जाओ दुःशाशन ले आओ द्रौपदी 
हस्तिनापुर की राजसभा में बढ़ने लगी संख्या
आँखे मुंदी नहीं बल्कि दो से चार होने लगी
प्रवेश नहीं था वो भी आ गए दरारों से झांकने
दुःशाशन के निकलते ही फ़ैल गई खबर !
मार्ग पर जमा होने लगी भीड़,
रोज दाव पर लगती 
रोज किसी की दासी बनती 
हस्तिनापुर की सारी स्त्रियां सुन्न हो गई पल भर !
बीच बीच में आई ठहाकों की आवाझे
जो हररोज हमारे यहाँ होता है वह आज राजसभा में होगा !
हा हा हा.… आखिर शुरू तो उन्होंने ही किया था न !
आज शायद राजा को पता चलेगा 
की रोज रोज हस्तिनापुर में 
हर गली हर चोकठ पर 
द्रौपदीओ के साथ होता है क्या क्या !
जब दुर्योधन ने कहा जाओ दुःशाशन ले आओ द्रौपदी … 
अचानक से पूरी राजसभा हो गई वस्त्रहीन !

- मेहुल मंगुबहन, ०३ / ०६ / २०१४ अहमदाबाद 

Thursday, June 5, 2014

द्रौपदी १ : मेरे पांच पति


माता कुंता जानती थी सत्य 
पता था की गर मिल बाँट के खाने को न कहा गया 
तो मुझे पाने के लिए पांचो एकदूजे से भीड़ जाएंगे यकीकन 
आखिरकार में उस दौर की सबसे सुंदर स्त्री जो थी !
वो जानती थी 
न जाने कितने समय से राजा-महाराजा-योद्धा 
कल्पनाओ में मुझसे संभोग करने लगे थे !
मेरी एक झलक को तकने लगे थे !
उन्हें पता था मेरे स्वयंवर में उमड़े वीर्य सैलाब का 
पांडव-कौरव तो क्या प्रत्येक पुरुष बेताब था मुझे भोगने को
संसार के सबसे बड़े खजाने का मालिक बनने को ! 
वरना पानी में देख सर पर घूमती मछली की आँख फोड़ना, 
कभी सोची भी है ऐसी कठोर परीक्षा किसी ने ?
अर्जुन तो क्या गुरु द्रोण भी यह न कर पाते !
कुंता जानती थी सत्य 
गर मिल बाँट के खाने को न कहा गया तो 
मेरे लिए पांचो के बीच फिर से एक स्वयंवर होगा 
और फिर वे पांच से चार-तीन-दो-एक हो जायेंगे ! 
वैसे होना तो यही सही था पर कुंता से एक अलग सत्य 
बतौर पुरुष महाधूर्त युधिस्ठिर से नम्र नकुल तक सभी जानते थे !
पता था की भीम की मदद के बिना वो धनुष नहीं उठा पायेगा !
होनहार जुआरी युधिस्ठिर के बिना 
जल की और मछली की गति की चाल परख कैसे होगी ?
आनेवाले समय को देखने वाले सहदेव के सहयोग के बिना 
क्या कुछ मुमकिन हो सकेगा ? 
एक नम्र नकुल था जिसके होने न होने से कुछ फर्क नहीं होता पर 
चार से भले पांच ! या फिर छ ?
कुंता की आज्ञा से पहले ही उनके पुरुष सत्य ने तय कर लिए थे हिस्से !
किसी एक के हाथ तो नहीं आएगी
आओ पांचो मिलकर खा ले,
हो सके तो बाँटकर वरना तोड़मरोड़ कर !
किसके साथ कितनी राते, किसके साथ कितने दिन 
सारे समय का हो चूका था गठजोड़ पहले ही !
कौन पहले कौन बाद में तय थे सारे क्रम के मोड़ !
यह विवशता थी लेकिन आखिर संसार की सबसे सुन्दर स्त्री के लिए 
इतना समाधान तो जायज था उन्हें ! 
फिर अपने षड्यंत्रकारी सत्य को बहोत आसानी से छुपा लिया उन्होंने 
" देखो माँ में क्या लाया हु ? " अर्जुन ने कहा 
" जो लाए अपने भाइओ से मिलकर खाना " कह दिया माता कुंता ने !
हा हा हा हा हा हा हा !!
अपने षड्यंत्र के सत्य को नजाकत से मोड़कर 
थोप दिया माता कुंता के होठ पर !
उनकी आग को मिल गई हवा 
अब दोष सारा हो गया हवा का  
और आग बन गई पूर्ण निर्दोष !
आखिर खाना ही तो थी मै उनके लिए शुरू से ! 
अर्जुन बनकर रह गए मातृ आज्ञा की प्रतिज्ञा 
कृष्ण ने भी कह दिया इसे पूर्वजन्म के कर्म की शिक्षा !
माता कुंता जानती थी सत्य,
पांचो पांडव जानते थे सत्य,
कृष्ण भी जानते थे सत्य !
और में ?
मेरा सत्य ?

- मेहुल मंगुबहन, ०२ / ०६ / २०१४ अहमदाबाद 

Saturday, March 29, 2014

एक रात

एक रात 
में समंदर पे सोया था 
लहरो कि लोरिया सुनते सुनते आँख ऐसी लगी 
जेसे पूरे मयखाने का नशा हो !
भोर हुयी तो देखा हर रोंगटे से सूरज फूट पड़ा था !
रातभर लहरो की लोरी पे थाप देती 
माशूका के स्पर्श सा सुकून देती सारी हवा 
भाप बनाकर नापने लगी थी आसमान !
आह, क्या सुबह थी !
सूरज ! इतने सारे ?
मेरे इतने करीब, इतने पास ? 
जेसे की कोई तिल हो चमड़ी पर !
इतनी ख़ुशी की गुदगुदी सी होने लगी मुझे तो 
मुझे लगा यही है प्रकाश 
या यही है प्रकाश का अर्थ, 
या शायद स्वयं में ही हूँ प्रकाश अब तो !
लम्बी सांस में आती भाप ने गटक लिए झझबे !
डर का एक लम्बा पल निकल गया दौड़ के !
लगा हर रोंगटे से निकलते सूरज 
कही अब निगल न ले सबकुछ !
और फिर हुआ भी वही !
हर रोंगटे से निकलता सूरज 
दुसरे रोंगटे से निकलते सूरज को खाने को बेताब था !
धमासान मच गया 
समंदर में नहीं, मेरे में !
सारे सूरज एक साथ टूट पड़े मुज पर 
एक साथ सेंकडो भट्ठीओ में उबलने लगा में !
हर रोंगटा बनता गया बड़ा
होता गया गहरे डरावने पाताल कुँए सा !
मानो सारे रोंगटे बिना मेरी इजाजत बन गए कुछ और ही !
सारे पंछी गायब, सारी मछलिया गुम
न कहीं किनारा न कहीं नाव ! 
बस में अकेला 
और हर रोंगटे से फूटफूटकर बड़े होते सूरज !
धीरे धीरे वो इतने बड़े होते चले गए कि 
कम होता गया मेरा मेरा खुद का कद ! 
एक पल तो मुझे लगा कि 
अब होगा विस्फोट  
शायद ऐसा जो पढ़ा था किताबो में 
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ
सूरज निगलते रहे एक दूजे को लगातार,  
रोंगटे रेंगते रहे बारबार जब तक फिर से न रात हुयी 
और में बस एक बौना बनकर रह गया !

- मेहुल मंगुबहन, २७ मार्च २०१४, अहमदाबाद 

Friday, March 21, 2014

હું કવિતાઓ લખું છુ કારણ કે

હું કવિતાઓ લખું છુ કારણ કે,
પૂછડું ઘસાતા,
અંદર ઉગી નીકળેલી સભ્યતા
મને સોંસરી ગાળ દેતા રોકે છે.
કવિતાના નામે હું મૂળે દેવા માંગું છુ ગાળ.
ક્યારેક પોતાને,
કયારેક નાલાયક નેતાને,
ક્યારેક નાત, જાત, ઢોંગ,ધરમમાં
કોહવાતી સમગ્ર સભ્યતાને.  
ફક્ત ગાળ પુરતી નથી એ જાણું છુ પરંતુ,
હું ફક્ત કવિતા જ લખી શકું છુ.

હું કવિતાઓ લખું છુ કારણ કે,
મને મન થાય છે બીજાના લોહી ઉકાળે
લાલચટ્ટક થયેલા પ્રત્યેક ગાલને
એક જોરદાર તમાચો ચોડવાનું.
કોઈને તમાચો મારવો એ ખોટું છે એ જાણું છુ પરંતુ,
હું ફક્ત કવિતા જ લખી શકું છુ.

હું કવિતાઓ લખું છુ કારણ કે,
હું સરેઆમ સીધી ગાળ દઈ શકતો નથી,
હું કોઈનો ગાલ લાલ કરી શકતો નથી,
અમથી લાકડી પણ ઉઠાવી શકતો નથી.
કવિતા પણ પુરતી નથી એ જાણું છુ હું
પણ શું કરું ? 
હું ફક્ત કવિતાઓ લખી શકી શકું છુ.
અને કવિતાઓ જ લખું છુ કેમ કે,  
ગાળ સાંભળીને કાન ખરી પડતા નથી.
થપ્પડની છાપ લાંબુ ટકતી નથી.
કોઈ ગોળીથી વિચાર મરતો નથી.
એટલે હું કવિતાઓ લખું છુ.

- મેહુલ મંગુબહેન, ૫ / ૧૨ / ૨૦૧૧ 

Thursday, January 16, 2014

आदमी

कितना अजीब प्राणी है आदमी 
हर ऱोज कहीं न कहीं 
किसी न किसी तरह 
सिकुड़ जाते है उसके सारे अंग बस एक अंग में !
हाथ हाथ न रहकर हथियार बन जाते है 
आखे बन जाती है विर्य का ज्वालामुखी 
कदम उठते भी है तो शिकार को 
सिर्फ कहने को उसने बता रखी है 
हर औरत के दिमाग कि जगह अपने पाँव 
लेकिन आदमी का खुद का दिमाग कैद है एक अंग में !
अक्सर में सोचता हु आदमी का दिमाग उसके मस्तिष्क में नहीं 
शिश्न में बसता होगा ! 
क्यूंकि हररोज कहीं न कही से 
अखबारो में आती रहती है 
किसी जीते जागते आदमी के सिर्फ लंड बन जाने कि खबर !
कभी घिन्न आती है 
कभी तरस !
कभी गुस्सा 
कभी नफरत !
जिसके सारे अंग सलामत हो  
वो आदमी अचानक से कोई एक ही अंग कैसे बन जाता है ?
कभी सवाल होता है, 
कभी उलझन !
सारे अंग सिकुड़कर सिर्फ लिंग बन जाना आदमी का पैदायशी है क्या ?
सवाल होता है मुझे !
कभी हा-कभी ना 
जवाब मिलता रहता है !
जब सारे अंग सिकुड़कर एकलिंग बन जाते है तब आदमी 
अजरामर हो जाता है !
हर गुप्तरोग से परे 
हर कानून से ऊपर 
हर रिश्ते से बेखबर 
आदमी के खड़े या बुझे शिश्न पर 
अपनेआप चढ़ जाता है कोई अज्ञात कंडोम 
या कुछ ख़ास तरह कि मांशपेशियों में तब्दील हो जाता है उसका लिंग !
जैसे कोई खास कौम 
जैसी कोई खास वंश 
जैसी कोई खास धर्म 
जैसी कोई खास रुतबा 
चाहे शिश्न खड़ा हो या बैठा 
फिर कौम की इज्जत बस लिंग से  
फिर अपना गौरव बस लिंग से  
फिर धर्मं का जयकार बस लिंग से 
फिर सारी ताकत, सारा वैभव 
सारा आधिपत्य बस एक अंग से !
बड़ी अजीब बात है 
सारे अंग सिकुड़कर के सिर्फ एक अंग हो जाने से डरता हु में 
खुद के सारे अंगो को बार बार गौर से देख्ता रहता हु 
कही हाथ से या फिर पैर से फूट तो नहीं रहा कोई अनचाहा लिंग !
कहीं आँख में जबरन उत्तर तो नहीं आया वीर्यपात !
सिर्फ इसलिए नहीं की मै आदमी हु 
बल्कि इसलिए की आनेवाले वक्त में 
गर औरत के भी सारे अंग सिकुड़कर एक हो जाने लगेंगे तब क्या होगा ?
क्या तब हिसाब बराबर होगा या हाल बद से बदतर होगा ?
मै नहीं जानता क्या होगा 
जिसके सारे अंग सिकुड़कर सिर्फ शिश्न में परिवर्तित हुए हो कभी  
शायद उसे पता हो !

- मेहुल मंगुबहन, १५ जनवरी २०१३, अहमदाबाद